17 listopada 2018
  • 17 listopada 2018
Z ostatniej chwili

Articles Posted by redakcja

Obrót nieruchomościami w 2017 r.

by on 16 listopada 2018 0

Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych, niemieszkalnych i nieruchomości gruntowych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości. Source: GUS

Read More

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku

by on 14 listopada 2018 0

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – wrześniu br. wyniosły w cenach bieżących 686,6 mld zł w eksporcie oraz 697,4 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 10,8 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 6,1 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport […]

Read More