20 sierpnia 2018
  • 20 sierpnia 2018

Kształcenie dorosłych w Polsce

by on 5 lutego 2018 0

W 2016 r. w Polsce 45,1% osób w wieku 18-69 lat deklarowało udział w szeroko rozumianym kształceniu, w tym 30,7% (około 8,3 mln osób) w edukacji nieformalnej (samokształceniu), która była najbardziej popularną formą nauki. Edukacja w systemie szkolnym (kształcenie formalne) obejmowała około 3 mln. osób, tj. 11,2% badanej populacji, natomiast co piąta osoba z...

Read More

Osoby w wieku 30–34 lata posiadające wykształcenie wyższe w UE

by on 27 kwietnia 2014 0

Poziom wykształcenia ludności, a także zdobywanie nowych kwalifikacji i ich rozwijanie w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy jest bardzo istotnym elementem właściwie funkcjonującej gospodarki. W 2004 r. w Unii Europejskiej 26,8% osób w wieku 30–34 lata posiadało wykształcenie wyższe, a w 2013 r. udział ten wzrósł do 36,6% (cel wyznaczony w ramach strategii...

Read More