Energia

Uzależnienie od importu energii w UE

uzaleznienie-import2Z opublikowanych przez Eurostat najnowszych danych na temat zużycia i zależności od importu energii wynika, że Polska jest szóstym najmniej uzależnionym energetycznie krajem Unii Europejskiej. uzaleznienie-importZ danych Europejskiego Urzędu Statystycznego wynika również, że w latach 2008-2011, gdy na skutek kryzysu zużycie energii w większości europejskich krajów malało, Polska obok trzech innych krajów zanotowała pod tym względem wzrost.

ŹRÓDŁO: EUROSTAT, 2013 r.

Emisja gazów cieplarnianych w UE

Jednym z podstawowych wymogów UE mających na celu zachowanie i poprawę jakości środowiska naturalnego jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych jest spalanie paliw w sektorze energetycznym, transporcie oraz przemyśle wytwórczym i budownictwie. W 2011 r. w Unii Europejskiej ogółem spalanie paliw oraz emisja lotna z paliw stanowiły 79,4% całkowitej emisji gazów cieplarnianych, a w Polsce 81,4%
i w porównaniu z 2004 r. wielkości te zmniejszyły się odpowiednio o 0,2 p.proc. i 1,2 p.proc. emisja-gazow-cieplarnianych-ueNajwyższy udział w emisji gazów cieplarnianych w 2011 r. miały duże gospodarki UE: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Francja, których łączna emisja stanowiła ponad 50% emisji wszystkich gazów cieplarnianych UE, natomiast udział Polski wyniósł 8,7%.