Produkcja rolnicza w Polsce

W 2014 r. w strukturze towarowej produkcji rolniczej udział produkcji roślinnej zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 3,7 pkt. proc., przede wszystkim z powodu spadku udziału towarowej produkcji owoców (o 1,8 pkt. proc.) i upraw przemysłowych (o 1,2 pkt. proc.). Zwiększył się odpowiednio udział towarowej produkcji zwierzęcej w towarowej produkcji ogółem. Zadecydował o tym wzrost udziału towarowej produkcji żywca rzeźnego (o 2,3 pkt. proc.), towarowej produkcji mleka (o 1,0 pkt. proc.) i jaj kurzych (o 0,3 pkt. proc.).

rolnictwo-polskie

ŹRÓDŁO: GUS, 2014 r.