Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w lutym 2014 r.

W lutym 2014 r. w porównaniu do stycznia 2014 r. i lutego 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Natomiast więcej osób niż w styczniu br. i lutym 2013 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. Według stanu na koniec lutego 2014 r. – w  urzędach pracy dysponowano większą liczbą zgłoszonych ofert pracy niż w styczniu 2014 r. i lutym 2013 roku.Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w lutym 2014 r.