23 lutego 2019
  • 23 lutego 2019
Z ostatniej chwili
  • Home
  • Edukacja
  • Osoby w wieku 30–34 lata posiadające wykształcenie wyższe w UE

Osoby w wieku 30–34 lata posiadające wykształcenie wyższe w UE

By on 27 kwietnia 2014 0 68 Views

Poziom wykształcenia ludności, a także zdobywanie nowych kwalifikacji i ich rozwijanie w kontekście zmieniających się potrzeb rynku pracy jest bardzo istotnym elementem właściwie funkcjonującej gospodarki. W 2004 r. w Unii Europejskiej 26,8% osób w wieku 30–34 lata posiadało wykształcenie wyższe, a w 2013 r. udział ten wzrósł
do 36,6% (cel wyznaczony w ramach strategii Europa 2020 to 40%). We wszystkich krajach członkowskich w okresie 2004–2013 r. obserwowano zwiększenie odsetka osób z wykształceniem wyższym. wyksztalcenie-wyzsze-ueNajwiększy wzrost odnotowano w Polsce – z 20,9% w 2004 r. do 40,5% w 2013 r. Do 2020 r. odsetek osób z wykształceniem wyższym powinien zwiększyć się w naszym kraju do 45%. W 2013 r. największy odsetek ludności w wieku 30–34 lata z wykształceniem wyższym notowano w Irlandii (51,9%), na Litwie (51,3%) oraz w Luksemburgu (50,8%), natomiast najniższy: we Włoszech, w Rumunii, na Malcie oraz w Chorwacji (poniżej 25%).

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *