Przyrost naturalny w UE

Urodzenia żywe i zgonów w państwach członkowskich UE, 2014 r. (jako % ogólnej liczby).

przyrost-naturalny-ue

ŹRÓDŁO: EUROSTAT