23 lutego 2019
  • 23 lutego 2019
Z ostatniej chwili
  • Home
  • Rolnictwo
  • Struktura połowów ryb i innych organizmów morskich w Polsce

Struktura połowów ryb i innych organizmów morskich w Polsce

By on 4 maja 2014 0 202 Views

polowy-ryb-morskich-polsceW 2013 r. połowy ryb morskich osiągnęły poziom 192,2 tys. ton (o 8,5 % więcej niż w 2012 r.) i stanowiły
98,3 % połowów ogółem. Połowy ryb słodkowodnych wyniosły 3,3 tys. ton i były o 26,0 % wyższe niż przed
rokiem.
W strukturze gatunkowej połowów, podobnie jak w roku poprzednim, dominowały szproty, poławiane
wyłącznie na Morzu Bałtyckim. W 2013 r. złowiono 81,0 tys. ton tej ryby, co stanowiło 41,4 % wielkości polskich
połowów ogółem. Połowy szprota wzrosły w porównaniu do uzyskanych w roku poprzednim o 28,3 %.
Drugim co do znaczenia gatunkiem w strukturze połowów był ostrobok, pozyskiwany z łowisk Atlantyku
Środkowo-Wschodniego, którego złowiono 27,8 tys. ton Połowy ostroboka stanowiły 14,2 % polskich
połowów ogółem i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim o 19,6 %. Trzecim co do znaczenia
gatunkiem poławianym przez polską flotę rybacką był śledź pochodzący z łowisk bałtyckich. W 2013 r.
złowiono 23,6 tys. ton tej ryby (12,1 % polskich połowów ogółem), co oznacza spadek o 13,0 % w porównaniu
z 2012 r.
Połowy ryb płaskich w 2013 r. wyniosły 12,0 tys. ton, tj. o 9,1 % więcej w stosunku do roku poprzedniego,
a ich udział w polskich połowach ogółem zwiększył się o 0,1 p. proc. Niemal 100 % połowów ryb płaskich
pozyskano z łowisk bałtyckich.
W skład ryb poławianych na Bałtyku i zalewach wchodzą również gatunki typowe dla wód słodkich
i słonawych, których połowy w 2013 r. wyniosły 3,3 tys. ton. Stanowiły one 1,7 % połowów ogółem i były
o 25,5 % wyższe od wielkości odnotowanych w poprzednim roku. W grupie tej dominującym gatunkiem były
płocie – 1,0 tys. ton (30,1 % połowów zalewowych).

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *