23 lutego 2019
  • 23 lutego 2019
Z ostatniej chwili

Tag Archives

Bierność zawodowa w Polsce

by on 8 lipca 2015 0
Ludność bierna zawodowo, tzn. pozostająca poza siłą roboczą są to wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne tzn. osoby, które w badanym tygodniu: nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w... Read More

Bezrobocie w krajach UE

by on 30 czerwca 2015 0
W maju bez pracy w eurolandzie było 11,1 procent osób, w całej wspólnocie zaś 9,6 procent. Takie dane publikuje Eurostat. Jeśli chodzi o Polskę to – według Eurostatu – bezrobocie w naszym kraju wyniosło 7,8 procent. Read More

W całej UE stopa bezrobocia wyniosła w grudniu 9,9%.

by on 30 stycznia 2015 0
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,0 proc. w grudniu 2014 r. wobec 8,2 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie. W grudniu 2013 r. wynosiła 10,0 proc. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1.391 tys. w grudniu wobec 1.423 tys. w poprzednim miesiącu. W całej UE stopa bezrobocia w... Read More

332 tys. mniej bezrobotnych w 2014 roku

by on 12 stycznia 2015 0
W 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o 332,1 tys. osób (o 15,4%), podczas gdy w 2013 roku było ich więcej o 21,1 tys. osób (o 1,0%). W całym 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,1 miliona wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu grudnia 2014 roku... Read More

Stopa bezrobocia w Polsce

by on 31 grudnia 2014 0
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu listopada 2014 r. stanowili 11,4% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w październiku 2014 r. – 11,3%, w listopadzie 2013 r. – 13,2%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,3%), kujawsko-pomorskim (15,4%), zachodniopomorskim (15,2%), podkarpackim (14,4%) i świętokrzyskim (13,9%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (7,7%), śląskie (9,6%), małopolskie (9,7%) oraz mazowieckie (9,8%).  Źródło: GUS Read More

Stopa bezrobocia długotrwałego w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
W 2004 r. stopa bezrobocia w Polsce kształtowała się na poziomie 19,0%, co było najgorszym wynikiem wśród wszystkich państw członkowskich. Przeciętnie dla UE wskaźnik ten wyniósł 9,2%. W kolejnych latach sytuacja sukcesywnie poprawiała się i w 2008 r. stopa bezrobocia osiągnęła poziom 7,1% (podczas gdy w UE wyniosła 7,0%). Wraz z pogarszaniem się uwarunkowań... Read More