23 lutego 2019
  • 23 lutego 2019
Z ostatniej chwili

Tag Archives

Trwanie życia w 2014 r.

by on 7 sierpnia 2015 0
W ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia obserwowano istotny postęp w wydłużaniu się przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach. Ta korzystna tendencja utrzymuje się nadal. Szczególnie dotyczy to mężczyzn zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim i pomorskim, dla których w latach 1990-2014 średnie trwanie życia wydłużyło się co najmniej o 8,4 lat (Tabl. 3). W okresie tym najniższy... Read More

Muzułmanie na świecie (kraje)

by on 8 lipca 2015 0
Liczbę muzułmanów na świecie szacuje się na 1 mld. Nie ma dokładnych danych, gdyż w wielu z państw muzułmańskich nie przeprowadza się spisów ludności. Wyznawcy islamu stanowią zatem według tych szacunków 17% ludzkości, a przybywa ich ok. 3 proc. rocznie. Przez najbliższe dekady islam będzie religią, której liczba wyznawców będzie rosła najszybciej, a do 2050 r. na... Read More

Bierność zawodowa w Polsce

by on 8 lipca 2015 0
Ludność bierna zawodowo, tzn. pozostająca poza siłą roboczą są to wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne tzn. osoby, które w badanym tygodniu: nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w... Read More