religia

Muzułmanie na świecie (kraje)

muzulmanie-swiat1Liczbę muzułmanów na świecie szacuje się na 1 mld. Nie ma dokładnych danych, gdyż w wielu z państw muzułmańskich nie przeprowadza się spisów ludności. Wyznawcy islamu stanowią zatem według tych szacunków 17% ludzkości, a przybywa ich ok. 3 proc. rocznie.

muzulmanie-swiatPrzez najbliższe dekady islam będzie religią, której liczba wyznawców będzie rosła najszybciej, a do 2050 r. na świecie będzie niemal tyle samo muzułmanów, co chrześcijan – przewiduje opublikowany w czwartek raport amerykańskiego instytutu Pew Research Center.

muzulmanie-swiat2

 

ŹRÓDŁO: PEW RESEARCH CENTER, 2015 r.

Inne wyznania w Polsce

nie-katolicy-polskaWyniki NSP wskazują, że zdecydowana większość (prawie 89%) społeczeństwa polskiego identyfikuje się
z instytucjami wyznaniowymi, uznając siebie za członków – wiernych, sympatyków kościołów, związków
wyznaniowych i ruchów religijnych. Przeszło 7% osób odmówiło odpowiedzi na to pytanie, zaś od 1,63% nie
uzyskano żadnego stanowiska. Wśród osób udzielających odpowiedzi na pytanie o przynależność wyznaniową
przeszło 97% zadeklarowało, że czuje się członkiem jakiegoś kościoła bądź wyznania, a jedynie 2,64% określiło
siebie jako nienależący do żadnego wyznania. Prawie 88% ogółu ludności i 96% populacji osób
o rozpoznanym statusie wyznaniowym zalicza się do wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. Pozostałe deklaracje mają już charakter wyraźnie mniejszościowy. Wśród udzielających odpowiedzi na to pytanie 0,44% zadeklarowało przynależność do Kościoła prawosławnego, 0,39% czuje się członkami Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy. Czwartym co do wielkości wyznaniem w Polsce są luteranie – wierni Kościoła ewangelicko-augsburskiego, którzy stanowią 0,20% ogółu osób o określonym statusie wyznaniowym. Znacznie niższe odsetki (poniżej 0,1%) odnotowano w przypadku pozostałych kościołów i związków wyznaniowych. Wśród nich warto wyróżnić członków Kościoła greckokatolickiego – 0,09%, Kościoła zielonoświątkowego – 0,08% oraz Kościoła starokatolickiego mariawitów – 0,03%. Członkowie pozostałych kościołów i związków wyznaniowych stanowią łącznie 0,15% ogółu ludności Polski oraz 0,17% populacji osób, które odpowiedziały na pytanie o przynależność wyznaniową.

Obrządki wschodnie kościoła katolickiego w Polsce

obrzadki-wschodnie-polskaW trakcie pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się w Europie w dwóch obrządkach.
W zachodniej Europie w środowisku kultury rzymskiej oraz języka łacińskiego wykształcił się sposób sprawowania
nabożeństw, który nazywamy obrządkiem rzymskim (łacińskim). Natomiast kultura grecka stała się we
wschodniej części Europy środowiskiem kulturowym dla ukształtowania się obrządku greckiego (zwanego inaczej
bizantyjskim). Pomimo tej różnorodności Kościół pozostawał w jedności. Taka sytuacja utrzymała się do roku
1054, w którym doszło do zerwania jedności między Kościołem wschodnim a zachodnim (wielka schizma
wschodnia). Następstwem tego było m.in. ukształtowanie się dwu niezależnych ośrodków władzy kościelnej
– w Rzymie i w Konstantynopolu.