23 lutego 2019
  • 23 lutego 2019
Z ostatniej chwili

Tag Archives

Muzułmanie na świecie (kraje)

by on 8 lipca 2015 0
Liczbę muzułmanów na świecie szacuje się na 1 mld. Nie ma dokładnych danych, gdyż w wielu z państw muzułmańskich nie przeprowadza się spisów ludności. Wyznawcy islamu stanowią zatem według tych szacunków 17% ludzkości, a przybywa ich ok. 3 proc. rocznie. Przez najbliższe dekady islam będzie religią, której liczba wyznawców będzie rosła najszybciej, a do 2050 r. na... Read More

Inne wyznania w Polsce

by on 4 maja 2014 0
Wyniki NSP wskazują, że zdecydowana większość (prawie 89%) społeczeństwa polskiego identyfikuje się z instytucjami wyznaniowymi, uznając siebie za członków – wiernych, sympatyków kościołów, związków wyznaniowych i ruchów religijnych. Przeszło 7% osób odmówiło odpowiedzi na to pytanie, zaś od 1,63% nie uzyskano żadnego stanowiska. Wśród osób udzielających odpowiedzi na pytanie o przynależność wyznaniową przeszło 97%... Read More

Obrządki wschodnie kościoła katolickiego w Polsce

by on 4 maja 2014 0
W trakcie pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się w Europie w dwóch obrządkach. W zachodniej Europie w środowisku kultury rzymskiej oraz języka łacińskiego wykształcił się sposób sprawowania nabożeństw, który nazywamy obrządkiem rzymskim (łacińskim). Natomiast kultura grecka stała się we wschodniej części Europy środowiskiem kulturowym dla ukształtowania się obrządku greckiego (zwanego inaczej bizantyjskim). Pomimo tej różnorodności... Read More
  • 1
  • 2