21 marca 2019
  • 21 marca 2019
Z ostatniej chwili

Tag Archives

Relacja nakładów na działalność badawczo-rozwojową do produktu krajowego brutto w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
W celu utrzymania wysokiej pozycji gospodarczej Unii Europejskiej realizacja strategii Europa 2020 zakłada wzmocnienie innowacyjności oraz poprawę konkurencyjności poprzez wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową do 3% PKB (w Polsce celem jest 1,70% PKB). W Unii Europejskiej ogółem w 2012 r. nakłady na działalność B+R wyniosły 2,06% PKB (wobec 1,82% w 2004 r.). W Polsce... Read More