21 marca 2019
  • 21 marca 2019
Z ostatniej chwili

Tag Archives

Uzależnienie od importu energii w UE

by on 8 lipca 2015 0
Z opublikowanych przez Eurostat najnowszych danych na temat zużycia i zależności od importu energii wynika, że Polska jest szóstym najmniej uzależnionym energetycznie krajem Unii Europejskiej. Z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego wynika również, że w latach 2008-2011, gdy na skutek kryzysu zużycie energii w większości europejskich krajów malało, Polska obok trzech innych krajów zanotowała pod tym względem... Read More

W całej UE stopa bezrobocia wyniosła w grudniu 9,9%.

by on 30 stycznia 2015 0
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,0 proc. w grudniu 2014 r. wobec 8,2 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie. W grudniu 2013 r. wynosiła 10,0 proc. Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1.391 tys. w grudniu wobec 1.423 tys. w poprzednim miesiącu. W całej UE stopa bezrobocia w... Read More

Relacja nakładów na działalność badawczo-rozwojową do produktu krajowego brutto w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
W celu utrzymania wysokiej pozycji gospodarczej Unii Europejskiej realizacja strategii Europa 2020 zakłada wzmocnienie innowacyjności oraz poprawę konkurencyjności poprzez wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową do 3% PKB (w Polsce celem jest 1,70% PKB). W Unii Europejskiej ogółem w 2012 r. nakłady na działalność B+R wyniosły 2,06% PKB (wobec 1,82% w 2004 r.). W Polsce... Read More

Dynamika produktu krajowego brutto w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
W latach 2004–2012 skumulowany wzrost produktu krajowego brutto w Polsce wyniósł 46,3%, co było drugim wynikiem w Unii Europejskiej – nieznacznie szybciej rozwijała się Słowacja (47,8%). W tym samym okresie produkt krajowy brutto w UE ogółem wzrósł o 10,8%. Spośród największych gospodarek najszybsze tempo wzrostu produktu krajowego brutto obserwowano w Niemczech (13,3%), nieco wolniejsze... Read More

Produkt krajowy brutto w krajach UE

by on 27 kwietnia 2014 0
W 2012 r. produkt krajowy brutto w UE wyniósł 12970 mld EUR, wobec 10658 mld EUR w 2004 r. Największy udział w PKB Unii Europejskiej miały Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy (w granicach od 21% do 12%). Polska zajęła 8. miejsce pod tym względem i jednocześnie nasz kraj odnotował największy wzrost udziału w... Read More

Eksporterzy w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
W 2013 r. łączna wartość obrotów towarowych w Polsce kształtowała się na poziomie 307,9 mld EUR (z czego 152,8 mld EUR przypadało na eksport, a 155,1 mld EUR na import). W 2012 r. było to odpowiednio 143,5 mld EUR i 154,0 mld EUR, co pozwoliło na zajęcie 8. pozycji wśród krajów UE zarówno w... Read More