21 marca 2019
  • 21 marca 2019
Z ostatniej chwili

Tag Archives

Współczynnik dzietności w Polsce i w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
Współczynnik dzietności w Polsce w 2012 r. wyniósł 1,30, wobec 1,23 w 2004 r. Aby zapewnić prostą zastępowalność pokoleń współczynnik dzietności powinien kształtować się na poziomie 2,10–2,15, podczas gdy w 2012 r. wszystkie kraje UE znajdowały się poniżej tej granicy. Ogólny współczynnik dzietności dla Unii Europejskiej zwiększył się do 1,58 z 1,50 notowanego w... Read More

Struktura ludności według płci i grup wieku w UE

by on 27 kwietnia 2014 0
Zmiany zachodzące w strukturze ludności Polski w okresie członkowstwa w UE stanowiły kontynuację procesów zapoczątkowanych w latach dziewięćdziesiątych XX w. Niski współczynnik dzietności i wydłużanie przeciętnego trwania życia przyczyniają się (bezpośrednio lub pośrednio) do postępującego starzenia się polskiego społeczeństwa. W 2013 r. ludność w wieku 15–64 lata w Polsce stanowiła 70,7% ogólnej populacji, a... Read More

Gęstość zaludnienia Unii Europejskiej

by on 27 kwietnia 2014 0
Na początku 2013 r. w Polsce mieszkało 38,5 mln osób – tj. ok. 8% ogólnej liczby ludności Unii Europejskiej. W porównaniu z 2004 r. udział ten nie zmienił się i wśród 28 państw UE nasz kraj utrzymuje 6. lokatę. Najbardziej zaludnionym państwem UE są Niemcy, gdzie liczba mieszkańców ponad dwukrotnie przekracza liczbę ludności Polski.... Read More