23 lutego 2019
  • 23 lutego 2019
Z ostatniej chwili

Trwanie życia w 2014 r.

By on 7 sierpnia 2015 0 64 Views

W ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia obserwowano istotny postęp w wydłużaniu się przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach. Ta korzystna tendencja utrzymuje się nadal. Szczególnie dotyczy to mężczyzn zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim i pomorskim, dla których w latach 1990-2014 średnie trwanie życia wydłużyło się co najmniej o 8,4 lat (Tabl. 3). W okresie tym najniższy wzrost – o 6,4 lat – notowano w województwie łódzkim i lubelskim. Dla kobiet największy przyrost parametrów trwania życia zanotowano w województwie pomorskim – 6,8 lat, natomiast najmniejszy w województwie mazowieckim i lubelskim – niespełna 6 lat.

 

W Polsce występuje duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia w przekroju wojewódzkim. trwanie-zycia-kobiety-mezczyzniW 2014 r. rozpiętość między najwyższym i najniższym wskaźnikiem wśród 16 województw wynosiła dla mężczyzn 3,6 lata. Najkrócej żyli mężczyźni mieszkający na terenie województwa łódzkiego (71,7 lat), natomiast najdłużej w województwie małopolskim (75,3 lat) i podkarpackim (75,1 lat). Wśród kobiet zróżnicowanie jest mniejsze i wynosi 2,4 roku. Kobiety żyją najkrócej w województwie śląskim, lubuskim, łódzkim i zachodniopomorskim (poniżej 81 lat). Województwa podkarpackie i podlaskie mogą z kolei poszczycić się najkorzystniejszymi parametrami trwania życia. Kobiety dożywają tam wieku 82,8 lat. Ogólnie można stwierdzić, że we wszystkich województwach leżących na terenach Polski wschodniej i południowo-wschodniej (Rys.7.) przeciętne trwanie życia kobiet jest wyższe od średniej dla kraju. W 2014 r. największe różnice (in minus) w stosunku do średniej ogólnopolskiej notowano na wsi – w województwie łódzkim, warmińsko-pomorskim i zachodniopomorskim przeciętne trwanie życia mężczyzn było niższe od średniej krajowej o ponad rok. Podobne różnice dla kobiet notowano w województwie lubuskim, zachodniopomorskim i warmińsko-pomorskim. Z kolei w miastach sytuacja taka miała miejsce w województwie łódzkim i śląskim, jednak w przypadku mężczyzn zamieszkałych w łódzkim różnica ta wynosiła aż 2,4 lat (Rys. 8). Na tle występowania w ostatnich latach w Polsce ogólnej tendencji dłuższego trwania życia mężczyzn zamieszkałych w miastach niż na wsi – wyróżnia się województwo śląskie, gdzie w 2014 r. mężczyźni na wsi żyli o rok dłużej niż w miastach. Na drugim biegunie znajdują się mieszkańcy miast woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego żyjący co najmniej o 2,5 roku dłużej niż mężczyźni na wsi. W przypadku przeciętnego trwania życia kobiet wyróżniają się mieszkanki województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W 2014 r. na terenie tych województw kobiety w miastach żyły co najmniej o rok dłużej niż kobiety na wsi. Z kolei w województwie śląskim i łódzkim wskaźnik dla miast jest odpowiednio o 1,0 i 0,8 roku niższy niż dla wsi.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *