Wartość całkowita projektów dofinansowanych ze środków UE

Wartość całkowita projektów dofinansowanych ze środków UE w latach 2004-2013
(stan w dniu 31 grudnia 2013 r.)dofinansowanie-ue