O Portalu Statystycznym

PortalStatystyczny.pl – zawsze aktualne źródło danych statystycznych

Portal Statystyczny jest portalem edukacyjnym, którego celem jest podniesienie wiedzy na temat różnorodnych zjawisk społecznych i gospodarczych opisywanych za pomocą danych, liczb, wykresów i map.

W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej treści dotyczących procesów gospodarczych i społecznych. Często jednak brakuje rzetelnej informacji. 

Portal Statystyczny, redagowany przez dziennikarzy przy współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin życia, bazuje wyłącznie na wiadomościach pozyskanych od oficjalnych i uznanych źródeł danych statystycznych.
Wybrane wiadomości i dane statystyczne, wzbogacone o fotografie, mapy, wykresy i tabele są rzetelne, bezstronne, zawsze opierają się na źródłach i faktach.  

Polecane źródła danych

Czasami aby uzyskać dostęp do danych statystycznych konieczne jest założenie konta i podanie adresu email. Wybraliśmy tylko takie instytucje i ośrodki, co do których jesteśmy przekonani, że treść jest tego warta.