TO CO NAJWAŻNIEJSZE

Przemoc w polskich domach

Przemoc w polskich domach

W Polsce istnieje tendencja do wąskiego rozumienia pojęcia „przemocy”, głównie jako przemocy fizycznej (prawie 20% badanych respondentów utożsamia przemoc tylko...
GOSPODARKA

LUDNOŚĆ

HANDEL

NAUKA I EDUKACJA

ROLNICTWO

ZDROWIE

ENERGIA

TECHNOLOGIE