TO CO NAJWAŻNIEJSZE

System ochrony zdrowia w Polsce nie jest przyjazny dla pacjenta

Kto lobbuje w UE?

Ocenia się, że ponad 70 proc. uregulowań prawnych dotyczących polskich przedsiębiorców powstaje w instytucjach UE. Znaczenie regulacji unijnych dla funkcjonowania biznesu w państwach...
Dożywocie w Polsce

Dożywocie w Polsce

Kary dożywocia orzekane są w Polsce za zbrodnie popełnione ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, przy...

GOSPODARKA

LUDNOŚĆ

HANDEL

NAUKA I EDUKACJA

ROLNICTWO

ZDROWIE

ENERGIA

TECHNOLOGIE