Słownik pojęć

ADSL

Nazwa angielska: ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)Definicja: Szerokopasmowa technologia cyfrowa pozwalająca użytkownikowi połączyć się z siecią komputerową np. z Internetem,...

Adiunkt

Nazwa angielska: Adjunct, Assistant professorDefinicja: Stanowisko w szkole wyższej, na którym może być zatrudniony pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy posiadający co...

Abonent telefonii ruchomej

Nazwa angielska: Mobile telephone subscriberDefinicja:Podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych....

Abonent telekomunikacyjny

Nazwa angielska: Telecommunications subscriberDefinicja:Podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych Źródło...

ZYSKUJĄCE NA POPULARNOŚCI

POLECAMY