20 sierpnia 2018
  • 20 sierpnia 2018

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

by on 7 sierpnia 2015 0

Specyfika infrastruktury dróg wodnych wpływa na czynniki kształtujące popyt na przewozy żeglugą śródlądową. Warunki nawigacyjne przekładają się bezpośrednio na podstawowe parametry konstrukcyjne taboru wykorzystywanego do przewozów w żegludze śródlądowej, w tym na stosunkowo małą ładowność barek, jak również na wielkość przewozów. W 2014 r. odnotowano wzrost liczby ładunków przewiezionych przez polskich armatorów żeglugi śródlądowej....

Read More

Emisja gazów cieplarnianych w UE

by on 27 kwietnia 2014 0

Jednym z podstawowych wymogów UE mających na celu zachowanie i poprawę jakości środowiska naturalnego jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych jest spalanie paliw w sektorze energetycznym, transporcie oraz przemyśle wytwórczym i budownictwie. W 2011 r. w Unii Europejskiej ogółem spalanie paliw oraz emisja lotna z paliw stanowiły 79,4% całkowitej emisji...

Read More

Relacja nakładów na działalność badawczo-rozwojową do produktu krajowego brutto w UE

by on 27 kwietnia 2014 0

W celu utrzymania wysokiej pozycji gospodarczej Unii Europejskiej realizacja strategii Europa 2020 zakłada wzmocnienie innowacyjności oraz poprawę konkurencyjności poprzez wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową do 3% PKB (w Polsce celem jest 1,70% PKB). W Unii Europejskiej ogółem w 2012 r. nakłady na działalność B+R wyniosły 2,06% PKB (wobec 1,82% w 2004 r.). W Polsce...

Read More

Struktura produkcji przemysłowej w UE i w Polsce

by on 27 kwietnia 2014 0

W latach 2006–2013 skumulowany wzrost produkcji przemysłowej w Polsce wyniósł 49% i po Słowacji był to najlepszy wynik wśród krajów Unii Europejskiej. Wysoką dynamiką charakteryzowały się również Rumunia i Estonia (wzrost o 32% oraz 30%). W tym samym okresie w UE ogółem produkcja obniżyła się o ponad 2%. Najgłębszy spadek produkcji przemysłowej w porównaniu...

Read More