23 kwietnia 2019
  • 23 kwietnia 2019
Z ostatniej chwili
  • Home
  • Technologie
  • Relacja nakładów na działalność badawczo-rozwojową do produktu krajowego brutto w UE

Relacja nakładów na działalność badawczo-rozwojową do produktu krajowego brutto w UE

By on 27 kwietnia 2014 0 166 Views

W celu utrzymania wysokiej pozycji gospodarczej Unii Europejskiej realizacja strategii Europa 2020 zakłada wzmocnienie innowacyjności oraz poprawę konkurencyjności poprzez wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową do 3% PKB (w Polsce celem jest 1,70% PKB). naklady-badania-rozwoj-ueW Unii Europejskiej ogółem w 2012 r. nakłady na działalność
B+R wyniosły 2,06% PKB (wobec 1,82% w 2004 r.). W Polsce w latach 2004–2012 również obserwowano poprawę w tym zakresie – w 2012 r. nakłady zwiększyły się do 0,90% PKB (wobec 0,56% w 2004 r.). naklady-badania-rozwoj-ue-mapaLiderami innowacyjności w UE są Finlandia oraz Szwecja, gdzie w 2012 r. relacja nakładów na działalność badawczo-rozwojową do PKB wyniosła odpowiednio 3,55% i 3,41%. Wysokimi nakładami a działalność B+R charakteryzowały się również Dania, Niemcy,
Austria oraz Słowenia (w przedziale 2,99% PKB – 2,80% PKB), natomiast najniższymi Rumunia oraz Cypr (odpowiednio 0,42% PKB i 0,47% PKB).

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *