Liczba emigrantów w UE

Prawo do nieograniczonego przemieszczania się osób jest jedną z czterech swobód gwarantowanych przez UE, z której co roku korzysta kilka milionów mieszkańców UE. Zjawisko migracji staje się coraz powszechniejsze wśród społeczeństw europejskich. W przypadku Polski, jednym z czynników, które wpłynęły na zintensyfikowanie
procesów migracyjnych było przystąpienie do struktur unijnych, a następnie do strefy Schengen (21.12.2007 r.). W 2012 r. wyjechało na stałe za granicę (wymeldowało się z pobytu stałego w Polsce) 21,2 tys. osób, natomiast przybyło z zagranicy na stałe (zameldowało się na pobyt stały w Polsce) 14,6 tys. osób. emigranci-ueRzeczywiste wielkości strumieni
migracyjnych w ostatnich latach są jednak znacznie większe. Według szacunków GUS, obejmujących długookresowe migracje zagraniczne na okres co najmniej 12 miesięcy (w tym nierejestrowane), w 2011 r. z Polski wyjechało 265,8 tys. osób (w tym ok. 85% do krajów europejskich), natomiast do Polski przybyło 157,1 tys. osób (w tym ok. 75%
z naszego kontynentu). Spośród wszystkich państw UE Polska jest 4. krajem (po Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Francji) pod względem wielkości emigracji oraz 6. (po Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Francji) pod względem napływu imigrantów.

Previous ArticleNext Article

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *