Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni kraju w UE

Według danych ze spisów rolnych w Unii Europejskiej w 2010 r. było 12,2 mln gospodarstw rolnych, w tym w Polsce ich liczba wyniosła ponad 1,5 mln. Całkowita powierzchnia użytków rolnych w Polsce ukształtowała się na poziomie 14,9 mln ha, co stanowiło 47,5% powierzchni kraju oraz 8,5% całkowitej powierzchni użytków rolnych UE.
udzial-uzytkow-rolnych-uePod względem powierzchni użytków rolnych Polska znajduje się na 5. miejscu w Unii Europejskiej, po Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w 2010 r. wyniosła w Polsce 9,6 ha, natomiast w UE ogółem 14,4 ha.