24 kwietnia 2019
  • 24 kwietnia 2019
Z ostatniej chwili

Eksporterzy w UE

By on 27 kwietnia 2014 0 80 Views

W 2013 r. łączna wartość obrotów towarowych w Polsce kształtowała się na poziomie 307,9 mld EUR (z czego 152,8 mld EUR przypadało na eksport, a 155,1 mld EUR na import). W 2012 r. było to odpowiednio 143,5 mld EUR i 154,0 mld EUR, co pozwoliło na zajęcie 8. pozycji wśród krajów UE zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, podczas gdy
czołowe miejsca zajmowały Niemcy, Holandia, Francja oraz Wielka Brytania. W latach 2004–2012 wartość obrotów handlu zagranicznego naszego kraju wzrosła ponad dwukrotnie – eksport w cenach bieżących liczony w EUR zwiększył się o 140%, a import o 116%. ue-handel-eksportSpośród krajów UE najwyższe tempo wzrostu obrotów notowano na Łotwie (wartość towarów eksportowanych zwiększyła się o 241%, a wartość towarów sprowadzanych z zagranicy o 135%) oraz na Słowacji (wzrost
odpowiednio o 184% i o 154%). Wśród krajów Unii Europejskiej, których łączna wartość wymiany handlowej należała do najwyższych, wysoki wzrost w latach 2004–2012 odnotowano w Niemczech (eksport zwiększył się o 50%, a import o 58%) oraz w Holandii (wzrost zarówno eksportu, jak i importu wyniósł prawie 80%). Wolniej w omawianym okresie rosły natomiast obroty we Francji i Wielkiej Brytanii. Spośród krajów UE najniższą dynamikę odnotowano w Irlandii, gdzie
import obniżył się o 2%, a eksport zwiększył się o 8%. W przeliczeniu na 1 mieszkańca obroty handlowe naszego kraju w 2012 r. osiągnęły 3722,9 EUR po stronie eksportu i 3997,5 EUR po stronie importu, co oznacza wzrost w porównaniu z 2004 r. odpowiednio o 138% i o 114%. Osiągnięcie takiego wyniku zapewniło Polsce 7. i 6. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem dynamiki eksportu i importu per capita.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *