24 kwietnia 2019
  • 24 kwietnia 2019
Z ostatniej chwili

Produkt krajowy brutto w krajach UE

By on 27 kwietnia 2014 0 86 Views

W 2012 r. produkt krajowy brutto w UE wyniósł 12970 mld EUR, wobec 10658 mld EUR w 2004 r. Największy udział w PKB Unii Europejskiej miały Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy (w granicach od 21% do 12%). Polska zajęła 8. miejsce pod tym względem i jednocześnie nasz kraj odnotował największy wzrost udziału w okresie 8 lat
(o 1 p.proc. do prawie 3%). W latach 2004–2012 obserwowano systematyczne zmniejszanie się dystansu dzielącego Polskę od przeciętnego poziomu notowanego dla Unii Europejskiej. pkb-ueRelacja produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca wyrażonego w standardzie siły nabywczej (PPS) w 2004 r. do średniej dla UE wyniosła 51% i wśród 28 krajów Polska
zajmowała 25. pozycję. W 2012 r. wskaźnik ten wzrósł do 67% przeciętnej dla UE, co dało nam 23. lokatę (przed Bułgarią, Rumunią, Chorwacją, Łotwą oraz Węgrami). Znacznie powyżej przeciętnej dla Unii Europejskiej kształtował się poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w 2012 r. w Luksemburgu (o 163%) oraz Austrii (o 30%),
Irlandii (o 29%), Holandii (o 27%), Szwecji i Danii (po 26%), a także w Niemczech (o 23%). Krajami o najniższym poziomie PKB per capita nadal były Rumunia oraz Bułgaria, których PKB stanowiło odpowiednio 50% i 47% średniej dla UE.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *