24 kwietnia 2019
  • 24 kwietnia 2019
Z ostatniej chwili

Gęstość zaludnienia Unii Europejskiej

By on 27 kwietnia 2014 0 114 Views

Na początku 2013 r. w Polsce mieszkało 38,5 mln osób – tj. ok. 8% ogólnej liczby ludności Unii Europejskiej. W porównaniu z 2004 r. udział ten nie zmienił się i wśród 28 państw UE nasz kraj utrzymuje 6. lokatę. Najbardziej zaludnionym państwem UE są Niemcy, gdzie liczba mieszkańców ponad dwukrotnie przekracza liczbę ludności Polski. Więcej osób niż w naszym kraju mieszka również we Francji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Hiszpanii. Do państw UE o najmniejszej liczbie ludności (nieprzekraczającej 1 mln) należą Malta, Luksemburg oraz Cypr.

gestosc-zaludnienia-ueZmiany zachodzące w strukturze ludności Polski w okresie członkowstwa w UE stanowiły kontynuację procesów zapoczątkowanych w latach dziewięćdziesiątych XX w. Niski współczynnik dzietności
i wydłużanie przeciętnego trwania życia przyczyniają się (bezpośrednio lub pośrednio) do postępującego starzenia się polskiego społeczeństwa.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *