Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych

Opis metodologiczny

Odzwierciedlają  zmiany cen skupu, w danym półroczu w stosunku do półrocza poprzedniego, następujących produktów rolnych: ziarna pszenicy i żyta, żywca rzeźnego wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego. Podstawą do obliczania wskaźników są miesięczne dane o ilości i wartości skupionych ww. produktów rolnych uzyskane na podstawie miesięcznego „Meldunku o skupie ważniejszych produktów rolnych” (R-10). Sprawozdawczością objęte są osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych.

Na podstawie miesięcznych danych o ilości i wartości skupu ww. produktów rolnych obliczane są przeciętne ceny skupu poszczególnych produktów  za dane półrocze na podstawie wzoru:

PN = suma Wn / suma qn

 gdzie:

 PN  – średnia cena danego produktu w badanym półroczu N;

 Wn  – wartość danego produktu skupiona w miesiącu n;

 qn – ilość danego produktu skupiona w  miesiącu n;

Następnie obliczane są wskaźniki zmian cen (INp)  dla poszczególnych produktów rolnych za dane półrocze w stosunku do półrocza poprzedniego jako iloraz przeciętnej ceny skupu za dane półrocze  do przeciętnej ceny skupu w półroczu poprzednim.

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych obliczany jest jako średnia ważona wskaźników cen poszczególnych produktów rolnych przy przyjęciu struktury wartości skupu  z półrocza poprzedniego.

IN  =  suma W(N-1)p x INp / suma  W(N-1)p

 gdzie:

 IN – wskaźnik zmian cen podstawowych produktów rolnych za półrocze w stosunku do  półrocza poprzedniego;

 W(N-1)p – wartość danego produktu skupiona w półroczu poprzedzającym badane półrocze;

 INp – wskaźnik zmian cen dla poszczególnych produktów rolnych za półrocze w stosunku do półrocza poprzedniego;

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych jest wykorzystywany do waloryzacji czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

 

Pojęcia związane:

Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych
Małgorzata Kaczor
nr tel. (22) 608-35-34
e-mail 
Departament Handlu i Usług

 

Akty prawne

– na mocy których ogłaszany jest wskaźnik

  • ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817)

Podobne artykuły

Kolejny artykuł

NAJNOWSZE W SERWISIE

POLECAMY RÓWNIEŻ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?