Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego

Opis metodologiczny

Zgodnie z ustawą, na mocy której ogłaszany jest wskaźnik, przez cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynku (mieszkalnego) rozumie się przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku, wyznaczone jako średnia ważona powierzchnią użytkową budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w poszczególnych województwach.

W ustalaniu wskaźnika uwzględnia się nakłady poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych (innych niż jednorodzinne i zbiorowego zamieszkania) przez inwestorów innych niż indywidualni. Pod pojęciem inwestorów indywidualnych rozumie się inwestorów budujących budynki mieszkalne na własne potrzeby oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe. Nakłady na budowę budynku dotyczą wszystkich kosztów poniesionych do momentu zakończenia budowy.

Dane o nakładach poniesionych na budowę nowych budynków mieszkalnych, ich powierzchni użytkowej, liczbie mieszkań (w tym do wykończenia przez przyszłych użytkowników) i ich powierzchni użytkowej, oraz dane o dacie rozpoczęcia i oddania do użytkowania budynku oraz jego lokalizacji przekazywane są przez inwestorów na formularzu o symbolu B-09. Badanie to jest badaniem obowiązkowym.

Tablica – dane od IV kw 1998 r.

Pojęcia związane

Nakłady poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych oddawanych do użytkowania

Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

  • Dziennik Urzędowy GUS – komunikat Prezesa GUS – w terminie 50 do 60 dni po kwartale, dla którego wskaźnik jest wyliczony, tj.: 20-28 lutego – za IV kwartał poprzedniego roku, 20-31 maja – za I kwartał bieżącego roku, 20-31 sierpnia – za II kwartał bieżącego roku i 20-30 listopada – za III kwartał bieżącego roku – Podstawa prawna

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Agnieszka Nocko
nr tel. (81) 533-23-01
e-mail 

Agnieszka Konc
nr tel. (81) 533-24-21
e-mail 

Urząd Statystyczny w Lublinie


W celu uzyskania informacji na temat sposobu wykorzystania wskaźnika ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego do uzyskania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane, należy zwrócić się do urzędu skarbowego.

Akty prawne
– na mocy których ogłaszany jest wskaźnik

  • ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779 (art. 3b, ust. 4))

– odwołujące się do wskaźnika

  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U.  z  2018  r. poz. 133 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 604, z późn. zm.)

Podobne artykuły

Kolejny artykuł

NAJNOWSZE W SERWISIE

POLECAMY RÓWNIEŻ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?