Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego

Opis metodologiczny

Obliczana jest w oparciu o wyniki badania cen detalicznych dwóch reprezentantów: węgla kamiennego kl. I – kostki i węgla kamiennego kl. I – orzecha. Notowania cen tych reprezentantów dokonuje się raz w miesiącu, w dniach 5-22, zgodnie z harmonogramem ustalonym dla rejonu badania cen. Jednostką obserwacyjną jest 1000 kg.

 Na podstawie zbioru notowań obliczane są średnie miesięczne ceny reprezentantów, jako średnie arytmetyczne. Średnioroczną cenę detaliczną węgla kamiennego oblicza się jako średnią arytmetyczną z dwunastu miesięcy roku kalendarzowego, przy przyjęciu jako miesięcznej ceny węgla – średniej z dwóch cen: węgla kamiennego kl. I – kostki i orzecha.

 Cena ta jest wykorzystywana jako podstawa do ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy, przysługujący byłym pracownikom kolejowym pobierającym emeryturę lub rentę.

 Badanie cen detalicznych zgodne jest z wymogami prawa europejskiego.


Pojęcia związane:

Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Anna Bobel
nr telef. (22) 608-35-12
e-mail
GUS – Departament Handlu i Usług

Akty prawne

– na mocy których ogłaszany jest wskaźnik

  • ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311)


Podobne artykuły

Kolejny artykuł

NAJNOWSZE W SERWISIE

POLECAMY RÓWNIEŻ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?