Średnia cena sprzedaży drewna

Średnia cena sprzedaży drewna

Opis metodologiczny

Obliczana jest na podstawie średniej ceny 1 m3 drewna uzyskanej przez nadleśnictwa. Informacje o cenach drewna pochodzą z miesięcznego badania cen producentów wyrobów za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (formularz C-01), którym  objęto około 300 nadleśnictw. Podstawowymi informacjami na sprawozdaniu są średniomiesięczne ceny oraz miesięczne wartości sprzedaży reprezentantów wyrobów zaklasyfikowanych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) do kategorii 02.20.1 – drewno nieobrobione.

Na podstawie danych o wartości i cenie poszczególnych reprezentantów ustalana  jest ilość ich sprzedaży w badanym miesiącu, a następnie obliczana jest, jako średnia ważona reprezentantów, przeciętna cena sprzedaży drewna w badanym miesiącu.

Średnia cena sprzedaży 1 m3 drewna za trzy kwartały jest średnią ważoną z przeciętnych cen w poszczególnych miesiącach. Obliczeń dokonuje się wg wzoru:

PN   = suma ( Pn  x  qn ) / suma qn

gdzie:

  PN – średnia  cena sprzedaży drewna za trzy kwartały

  Pn – średnia cena sprzedaży drewna w miesiącu n

  qn – ilość drewna sprzedanego w  miesiącu n 

  Cena ta stanowi podstawę do ustalania wysokości podatku leśnego.


Pojęcia związane:

Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych
Bożena Kudelska
nr telef. (22) 608-36-07
e-mail 
GUS – Departament Handlu i Usług


Akty prawne

– na mocy których ogłaszany jest wskaźnik

  • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821, z późn. zm.)

– odwołujące się do wskaźnika

  • ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)
  • ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz. U. poz. 905)

Podobne artykuły

Kolejny artykuł

NAJNOWSZE W SERWISIE

POLECAMY RÓWNIEŻ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?