Średnia krajowa cena skupu pszenicy

Średnia krajowa cena skupu pszenicy

Opis metodologiczny

Obliczana jest w oparciu o  miesięczne dane o ilości i wartości skupu pszenicy, uzyskane z  miesięcznego „Meldunku o skupie ważniejszych produktów rolnych” (R-10), sporządzonego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych.

Na podstawie miesięcznych informacji obliczana jest przeciętna cena skupu pszenicy (PN) w danym półroczu, jako iloraz wartości i ilości skupionej w danym półroczu pszenicy, wg wzoru:

  PN = suma  Wn / suma qn

gdzie:

PN – średnia cena pszenicy w badanym półroczu;

Wn – wartość pszenicy skupionej w miesiącu n;

qn – ilość pszenicy skupiona w  miesiącu n;

Cena ta stanowi podstawę do ustalania czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.


Pojęcia związane:

Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych
Małgorzata Kaczor
nr tel. (22) 608-35-34
e-mail 
Departament Handlu i Usług
 


Akty prawne

– na mocy których ogłaszany jest wskaźnik

  • ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817)

– odwołujące się do wskaźnika

  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1186)


Podobne artykuły

Kolejny artykuł

NAJNOWSZE W SERWISIE

POLECAMY RÓWNIEŻ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?