Średnia krajowa cena skupu żyta

Średnia krajowa cena skupu żyta

Opis metodologiczny

Ustalana jest na podstawie informacji o ilości i wartości skupionych produktów rolnych, uzyskanych:

– z miesięcznego „Meldunku o skupie podstawowych produktów rolnych” (R-10) sporządzonego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych,

– półrocznego „Sprawozdania o skupie produktów rolnych” (R-10) sporządzonego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych, a także przez osoby fizyczne, jeżeli ogólna wartość skupionych przez nie produktów w okresie półrocza przekracza 10 tys. zł.

Średnia cena skupu żyta jest ilorazem wartości i ilości skupionego żyta w danym okresie:

PN = WN / QN

gdzie:

PN – średnia cena żyta w okresie N;

WN – wartość żyta skupionego w okresie N;

QN – ilość żyta skupiona w okresie N.

Cena ta stanowi podstawę ustalania wysokości podatku rolnego od gruntów z 1 ha przeliczeniowego, a ponadto:

– określania należności za wyłączenie 1 ha gruntów rolnych z produkcji,

– określenia stawki opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie 1 ha powierzchni obwodu rybackiego,

– ustalenia wartości gruntów rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w przypadku których brakuje ceny nabycia.


Pojęcia związane:

Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

  • Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” – komunikat Prezesa GUS – do 20 października każdego roku (za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy) – Podstawa prawna

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych

Małgorzata Kaczor
nr tel. (22) 608-35-34
e-mail   
Departament Handlu i Usług


Akty prawne

– na mocy których ogłaszany jest wskaźnik 

  • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.)

– odwołujące się do wskaźnika

  • ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476)
  • ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91, z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)
  • rozporządzenie Rady  Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze (Dz. U. poz. 909, z późn. zm.)

Podobne artykuły

Kolejny artykuł

NAJNOWSZE W SERWISIE

POLECAMY RÓWNIEŻ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?