Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii

Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii

Opis metodologiczny:

Odzwierciedla zmianę przeciętnych cen towarów i usług konsumpcyjnych dla grupy nośniki energii z roku badanego w stosunku do przeciętnych cen tych towarów i usług z roku poprzedniego.

Obliczany jest w oparciu o wyniki badania cen towarów i usług na rynku detalicznym oraz badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych do opracowania systemu wag.

Przy obliczaniu wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii stosowana jest Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego według Celu, zaadaptowana na potrzeby Zharmonizowanych Wskaźników Cen Konsumpcyjnych (COICOP/HICP).

Wskaźnik cen obliczany jest według formuły Laspeyres’a, przy zastosowaniu wag z roku poprzedzającego rok badany.

Pojęcia związane:

Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych
Anna Bobel
nr telef. (22) 608-35-12
e-mail 
Departament Handlu i Usług


Akty prawne

– na mocy których ogłaszany jest wskaźnik

  • ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276)


Podobne artykuły

Kolejny artykuł

NAJNOWSZE W SERWISIE

POLECAMY RÓWNIEŻ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?