Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych

Opis metodologiczny

Odzwierciedla zmiany cen nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w badanym okresie w stosunku do ich cen w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Obliczany jest w oparciu o :

1) prowadzone w GUS badania cen producentów:

– robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – dla budynków i budowli,

– wyrobów  i usług w zakresie maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi oraz środków   transportu ( przy uwzględnieniu grup rodzajowych środków trwałych),

2)  wskaźniki cen transakcyjnych importu dóbr inwestycyjnych.

Do obliczenia wskaźnika wykorzystywane są wskaźniki cen nakładów na poszczególne rodzaje środków trwałych po wyeliminowaniu wartości odsetek od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji. Wskaźniki te, zagregowane w  grupy środków trwałych tj. budynki i budowle, maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia oraz środki transportu, są następnie ważone przy zastosowaniu wag  wynikających z  wartości nakładów inwestycyjnych na poszczególne grupy środków trwałych.


Pojęcia związane:

Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

  • Dziennik Urzędowy GUS – komunikat Prezesa GUS – do końca marca (za cztery kwartały poprzedniego roku), do końca sierpnia (za dwa kwartały), do końca listopada (za trzy kwartały) – Podstawa prawna

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych
Lucyna Słomska
nr telef. (22) 608-35-65
e-mail 
GUS – Departament Przedsiębiorstw


Akty prawne

– na mocy których ogłaszany jest wskaźnik

  • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.)

– odwołujące się do wskaźnika

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.)

Podobne artykuły

Kolejny artykuł

NAJNOWSZE W SERWISIE

POLECAMY RÓWNIEŻ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?