Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej

Opis metodologiczny

Obliczany jest na podstawie miesięcznego badania cen reprezentantów robót (ok. 3,5 tys. w roku) realizowanych przez podmioty gospodarcze (ok. 480 w roku) zaliczane do sekcji „Budownictwo” według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Obserwacją objęto ceny skalkulowane na podstawie aktualnej bazy kosztowo-cenowej badanych jednostek według powszechnie stosowanych zasad kalkulacji cen produkcji budowlano-montażowej. Wskaźniki cen na szczeblu podmiotu gospodarczego obliczane są jako średnie ważone wskaźników cen reprezentantów przy zastosowaniu, jako systemu wag, wartości ich sprzedaży w badanym miesiącu. System wag do obliczeń agregatowych wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej stanowi struktura sprzedaży zrealizowanej w 2005 r. przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. System ten uwzględnia zmiany cen i zmiany struktury sprzedaży zachodzące w kolejnych miesiącach roku, którego dotyczą wskaźniki cen.

Kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, w stosunku do kwartału poprzedniego służy do podwyższania kwot kolejnych spłat zadłużenia (poczynając od drugiej spłaty) z tytułu zaciągniętych kredytów ze środków krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane.

 

Pojęcia związane:

Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych
Bożena Kudelska
nr telef. (22) 608-36-07
e-mail 
GUS – Departament Handlu i Usług

 

Akty prawne

– na mocy których ogłaszany jest wskaźnik

  • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, z późn. zm.)

Podobne artykuły

Kolejny artykuł

NAJNOWSZE W SERWISIE

POLECAMY RÓWNIEŻ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?