Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku

Opis metodologiczny

Obliczany jest w oparciu o wyniki:

– badania cen towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych na rynku detalicznym,

– badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach

m. in. na towary nieżywnościowe trwałego użytku; dane te wykorzystywane są do opracowania systemu wag.

Przy wyborze grup towarów uwzględnianych we wskaźniku cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku oraz przy jego obliczaniu stosowana jest Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego według Celu zaadaptowana na potrzeby Zharmonizowanych Wskaźników Cen Konsumpcyjnych (COICOP/HICP).

Wskaźnik cen reprezentanta w rejonie badania cen wynika z odniesienia jego ceny miesięcznej do średniej ceny z roku bazowego. Ogólnopolski wskaźnik cen reprezentanta obliczany jest jako średnia geometryczna wskaźników cen reprezentantów ze wszystkich rejonów. Na podstawie wskaźników cen reprezentantów objętych badaniem cen w danej grupie, stosując średnią geometryczną, opracowuje się wskaźniki cen grup towarów nieżywnościowych trwałego użytku na najniższym szczeblu agregacji systemu wag. Wykorzystuje się je następnie, przy zastosowaniu systemu wag, do obliczania kwartalnego wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku, ujmującego łącznie zmiany cen we wszystkich grupach towarów wchodzących w jego zakres. Wskaźnik cen obliczany jest według formuły Laspeyres’a, przy zastosowaniu systemu wag z roku poprzedzającego rok badany.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku stosowany jest do waloryzacji:

– kwot wartości rzeczy i praw majątkowych nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadku i darowizn,

– przedziałów nadwyżek kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu od spadku i darowizn,

w wypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 2 0%, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

Metodologia obliczania wskaźników cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku zgodna jest z wymogami prawa europejskiego.

 

Pojęcia związane:

Miejsce, forma i termin ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości)

 

Osoba udzielająca wyjaśnień metodologicznych
Anna Bobel
nr telef. (22) 608-35-12
e-mail
GUS – Departament Handlu i Usług


Akty prawne

– na mocy których ogłaszany jest wskaźnik

  • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644, z późn. zm.)


Podobne artykuły

Kolejny artykuł

NAJNOWSZE W SERWISIE

POLECAMY RÓWNIEŻ

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?